Home

Onderstaand voorbeeld is gemaakt met de duidingsteksten van Hans van Rossum die in Astrolab voor Windows 3.0 zijn toe te passen.

U kunt de complete teksten bestellen bij:

H.W. van Rossum email: Hans-Van.Rossum@hetnet.nl Tel: 072-5153134.

Horoscoopbespreking van Prins Willem Alexander

Algemeen:

Bij het lezen van deze horoscoop beschrijving is het goed je te realiseren, dat het niet gaat om goede of slechte eigenschappen, maar wel om een beter of minder goed gebruik van die eigenschappen, een betere samenwerking of integratie, die mede tot stand kan komen, doordat je meer van jezelf weet, ziet welke deelpersoonlijkheden er in je leven en waar je dan bewuster mee kan omgaan. Het is mogelijk, dat verschillende opmerkingen elkaar ogenschijnlijk kunnen tegenspreken, maar dat komt omdat je die tegenstellingen in je hebt, of omdat die eigenschappen elk op een verschillend gebied meer of minder actief kunnen zijn. Het kan ook zijn, dat je sommige opmerkingen niet herkent; vraag je dan af, of die echt niet bij je horen of mogelijk nog niet tot ontwikkeling gekomen zijn. En besef: je horoscoop is van jou; jij leeft je eigen leven, moet je eigen doelen kiezen en weet hoever je bent met je levensreis.

Wat voor je ligt, is een tekst, die weliswaar zorgvuldig is opgesteld en waarin je veel over jezelf kunt lezen, maar een computer tekst heeft ook zijn beperkingen en kan een ge-sprek, een dialoog met een goede astroloog niet vervangen. Een gesprek, waar-in duidelijker kan worden, welke kanten van een karakter vaker op de voorgrond treden en welke kanten min of meer ingehouden worden en waarom dat gebeurt. Een gesprek ook, waar dieper ingegaan kan worden op specifieke situaties en onderwerpen en op de manier waarop die situaties in de toekomst misschien beter tegemoet getreden kunnen worden.

1. Hoe sta je in contact met de buitenwereld en hoe laat je die naar binnen.

De ascendant is het punt in je horoscoop, dat op het moment van je geboorte aan de Oostelijke horizon staat. De ascendant in de horoscoop geeft de manier aan, waarop je in contact staat met de buitenwereld, is als het ware een filter tussen jou en de wereld, mensen en dingen om je heen en geeft kleur aan de manier waarop je dingen aanpakt, naar buiten brengt en binnenlaat. Je ascendant eigenschappen worden vaak het eerst, bijna onbewust, door anderen "opgesnoven".

Intense gevoelens achter je beschermende koelte. Met jouw schorpioen ascendant lijk je in je contact met de buitenwereld tamelijk koel en gereserveerd, maar tegelijkertijd voelt men jouw enorme intensiteit. Je lijkt heimelijk, omdat je dingen van binnen uitpluist voordat je ze uit. Daardoor kan je ook tamelijk koppig vasthouden aan de resultaten van je denken. Door je intense en ook kwetsbare gevoelens en het gevoel die te moeten beschermen tegen invloeden van buiten zou je je ook wantrouwend tegenover die wereld kunnen opstellen; voordat men binnen mag komen bij jou dient men aan een aantal door jou gestelde voorwaarden te hebben voldaan. Je wilt het leven intens ervaren en schrikt daarbij niet voor risico's terug. Je wilt weten hoe jijzelf en hoe anderen in elkaar zitten, waardoor je op den duur een goed psychologisch inzicht kan krijgen, wat je ook zou kunnen gebruiken om anderen te manipuleren. Bij deze ascendant gaat het om transformatie; wanneer je je laat beïnvloeden door het slechte van de maatschappij ben je onproductief en buiten je eigen aard bezig, maar wanneer je jezelf volledig leert accepteren met al je kanten, en daar zo goed mogelijk gebruik van maakt kom je tot een groeiend begrip over het mysterie van leven en dood.

Je hebt behoefte aan partners met wie je actief kan samenwerken. Je drukt je bij hen dan vaak makkelijk uit en voelt je prettig. Het kan ook zo zijn, dat je juist mensen ontmoet, die je als tegenstanders ziet en waarvan je het gevoel hebt, dat je ermee moet strijden om de leiding, om wie de boventoon mag voeren, alsof je via die strijd jezelf leert kennen. Maar over het algemeen prefereer je toch de samenwerking met anderen, intieme relaties, een huwelijk.

Je optreden naar buiten en je gevoel voor verantwoordelijkheid staan wat vreemd en onwennig tegenover elkaar; dat zou kunnen resulteren in een houding, die de ene keer als wat te zwaar en te verantwoordelijk overkomt, en de andere keer als juist onverantwoordelijk. Je zou hiertussen een goede balans kunnen proberen te vinden en kijken, in welk opzicht je je eigen regels voor jouw omgang met de buitenwereld kunt vaststellen.

2. Je emotionele wereld en je diepste behoeften.

De maan in je horoscoop vertolkt je meest essentiële behoeften en fundamentele, "oude" patronen, je instinctieve reacties, het kind in je en de manier waarop je je moeder ervaren hebt; de maan geeft aan waar en hoe je je in je leven veilig voelt. De zon en maan vullen elkaar aan, geven beiden op hun eigen manier licht aan jouw persoonlijkheid.

Je eerste behoefte: mentale stimulatie. Jouw maan staat in boogschutter, een vuur (intuïtie) teken. Je voelt je prettig, als je de wereld kan zien als een mooie, grootse wereld, en als je ook mensen kan zien als goed en eerlijk. Maar als jouw ideaalbeeld te hoog gesteld is, en niet overeen komt met de werkelijkheid, zal je vaak teleurgesteld worden. Probeer mensen te zien en aanvaarden zoals ze zijn. Je hebt behoefte aan de grote lijnen en kan daardoor verzuimen op details te letten, die toch belangrijk zijn. Met kennis vergaren, reizen, voel je je in je element. Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in godsdienst of andere zaken die te maken hebben met de wereld en de zin van het leven. Je wilt zelf vrij zijn om te doen wat je wilt en geeft ook anderen die vrijheid. Over het algemeen waardeert men je optimisme en gulheid.

Emotionele veiligheid door eigenwaarde of bezittingen. Je zekerheid haal je uit bezittingen of uit geloof in je eigen waarden. Dat betekend, wanneer je geloof in je eigenwaarde niet sterk genoeg is, dat je zelfzuchtig en bezitterig zou kunnen zijn, aan voorwerpen, vooral oudere, een extra emotionele lading geeft, dingen aanschaft die je niet nodig hebt maar die je gevoelsmatig een veilig gevoel geven. Hoe zekerder je je voelt over jezelf, hoe makkelijker je je bezit met anderen zou kunnen delen. Ook ten aanzien van relaties zou je die houding kunnen aannemen: je hecht je aan ze omdat ze je zekerheid geven en bent dan te bezitterig uit angst ze te verliezen. Maar als je bereid bent je vrienden meer vrijheid te geven zul je zien dat je ze juist makkelijker behoudt.

Emoties uitspreken. Je bent bereid je in te spannen om aan anderen over te brengen hoe je bent, je emoties te uiten, wat kan resulteren in een talent voor schrijven. Ook heb je de gave om een evenwicht tot stand te brengen tussen verstandelijk communiceren en communiceren met het gevoel.

Grote behoefte aan warmte en lief gevonden worden. Je grote behoefte om liefde en warmte van anderen te ontvangen maakt dat je er heel veel aan doet om aardig gevonden te worden, zelfs door mensen, die niet belangrijk voor je zijn, maar die je warmte lijken te geven. Op zich ben je als je gewoon jezelf bent al beminnelijk genoeg en is het makkelijk voor anderen om van je te houden. Maar doordat je in je jeugd vermoedelijk niet voldoende waardering ervaren hebt van je moeder, omdat ze misschien onbewust jaloers op je was en je eerder als concurrent zag, geloof je niet voldoende in jezelf en zoek je bevestiging bij anderen. Daardoor kun je je te afhankelijk en bezitterig opstellen in relaties. Maar als je voldoende liefde voor jezelf hebt, liefde aan jezelf kan geven, dan kan je die liefde en warmte zonder afhankelijkheid aan anderen geven en van hen ontvangen.

Energie in emoties. Je wilt je emoties graag openlijk uiten en zoveel mogelijk jezelf zijn. Je laat het over het algemeen wel merken, hoe je je voelt en men waardeert je om je eerlijke en open reacties. Maar als je je ergert kun je ook dat zeer openlijk en fel laten merken. Als je emotioneel in iets of iemand gelooft, dan zet je je volledig voor die zaken of personen in. Je wilt vrij zijn om te doen wat je zelf wilt en in jouw eigen tempo. Je wilt graag voorop lopen. Mensen met dezelfde wilskracht als jij trekken je aan, mits ze dezelfde kant op willen als jij. Als dit niet zo is kunnen jullie in flink conflict komen met elkaar.

Verzorgen en emoties tegenover vrijheid en afstandelijkheid. Je hebt vermoedelijk je moeder ervaren als een onafhankelijke, impulsieve persoon; misschien had jij het gevoel, dat terwijl ze voor jou zorgde, ze tegelijkertijd met haar gedachten bij andere dingen was en jou plotseling zou kunnen verlaten om iets anders te gaan doen. Je ervoer haar als een moeder die te impulsief was om lang met hetzelfde bezig te zijn of die op z'n minst het verlangen had naar afwisseling en nieuwe ervaringen. Dat kan je een onveilig gevoel gegeven hebben, en het idee ook dat je je in relaties emotioneel niet volledig mag geven omdat je wel eens in de steek gelaten zou kunnen worden. Het is het dilemma van de behoefte aan verzorgen en verzorgd worden, huiselijkheid en traditie tegenover de behoefte aan emotionele afstand bewaren, nieuwe ervaringen willen beleven en je vrijheid behouden. Het kan ook zijn, dat je zelf de ene kant van het dilemma kiest en een partner aan-trekt, die de andere kant belichaamt. Het gaat er om te zien, dat je zelf beide kanten in je hebt en dat je ze beiden wat ruimte kan geven. Door afstand te bewaren ten opzichte van anderen kun je ook afstand veroorzaken.

Intense emoties, intense gevoelens. Je emoties kunnen dikwijls zeer intens zijn en een bijna dwangmatige invloed op je handelen uitoefenen. Dat geldt speciaal tegenover mensen, die je na staan; je zou soms zo bang kunnen zijn ze kwijt te raken, dat je ze wilt controleren, ze als het ware wilt bezitten. Dat zou ook kunnen leiden tot een vorm van jaloersheid. Het gaat er om, dat je voldoende vertrouwen ontwikkelt in de mensen van wie je houdt en hen zichzelf laat zijn, want anders raak je ze juist kwijt. Door de intensiteit van je emoties is het vaak moeilijk die aan anderen te uiten, omdat je vaak denkt dat die emoties verkeerd begrepen zullen worden, doordat ze voor jou zo eng zijn of omdat je ze zelf niet begrijpt. Je zou dan juist iets geheimzinnigs, iets heimelijks kunnen uitstralen, zonder dat dat je bedoeling is. Probeer zo openlijk mogelijk over wat er in je omgaat te zijn. Vermoedelijk zit je leven vol veranderingen, die heel intens en oncontroleerbaar kunnen zijn, maar door die veranderingen kom jij tot groei en ontwikkeling.

3. Manier van denken en communiceren met mensen, dingen en jezelf.

Onafhankelijk, snel, energiek denker. Je denkt snel en onafhankelijk, houdt van nieuwe mogelijkheden en hebt de neiging om ideeën die algemeen gangbaar zijn om die reden al te verwerpen. Je houdt er ook van te debatteren op het scherpst van de snede, bijna als sport; ook je verkeerde ideeën verdedig je dan tot het uiterste. Je ideeën worden nog wel eens tamelijk impulsief en gehaast gevormd; met wat meer geduld en langer nadenken krijg je dan betere resultaten. Zie je ideeën niet als deel van jezelf, geef ook de ideeën van anderen een kans door ze neutraal te bekijken. Als je eenmaal je ideeën gevormd hebt, dan zet je je er ook helemaal en vol energie voor in.

Kritisch, analytisch verstand. Je houdt er van je analytische verstand en je behoefte om in contact te staan met mensen te gebruiken in je werk. Je bent daarin heel ordelijk, vol discipline, en stelt jezelf hoge eisen, bent soms bijna perfectioni-stisch. Jouw manier van denken is ook goed te combineren met werken met je handen, omdat je handen dan als het ware een verlengstuk van je denken zijn.

Denken en communiceren tegenover energie en agressie. Bij jou zal het communiceren niet vlot samengaan met je energie. Het gevolg kan zijn, dat je dan weer in het ene, dan weer in het andere gebied zit en dat het bijvoorbeeld moeilijk kan zijn te communiceren zonder te veel of juist te weinig agressie. Je zult misschien ideeën aanhangen omdat anderen die niet hebben of om anderen te provoceren, of ook kun je ideeën tot het uiterste willen verdedigen, zonder rekening te houden met de ideeën van anderen en zonder te beseffen, dat jullie verschillende opvattingen ook wel naast elkaar kunnen bestaan. Probeer jouw energiegebied en communicatiegebied op dezelfde lijn te brengen, zodat je met energie en zonder agressie kunt communiceren en dat zonder je eigen goede ideeën te hoeven opgeven.

Ziet grote lijnen maar moeite met details. Je bent goed in het begrijpen en combineren van allerlei ideeën, die niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar je hebt dan de neiging er slordig mee om te gaan en overhaaste conclusies te trekken. Je hebt discipline nodig om er alles uit te halen wat er inzit en kunt jezelf in feite het beste aanleren volgens een vast systeem te werk te gaan, zodat je ook met de nodige details rekening houdt.

Denken en fantasie. Op de één of andere manier staan bij jou het denken en de verbeelding wat vreemd tegenover elkaar. Je moet leren in jouw manier van denken de verbeelding of fantasie op een goede manier te integreren, anders kan een verkeerd gebruikte verbeelding, die niet klopt met de werkelijkheid, aanleiding geven tot misverstanden of verwarring in je communicatie met anderen.

Van impulsief denken naar intuïtief en vernieuwend denken. Het zal voor jou niet zo gemakkelijk zijn je manier van denken te combineren met je intuïtie en met allerlei nieuwe ideeën en opvattingen, waardoor je in eerste instantie wellicht vaak te impulsief zou kunnen reageren en communiceren. Maar wanneer je ook je intuïtie en de ontwikkeling van nieuwe gedachten in je denken toelaat kun je tot verrassende ideeën komen.

4. Energie en opkomen voor jezelf en voor wat je wilt bereiken.

Samenwerking of concurrentie. Het opkomen voor jezelf gaat bij jou samen met de tegengestelde behoefte van rekening houden met anderen, van harmonie. Je energie zou er daarom op twee manieren uit kunnen komen. Enerzijds door het zoeken van samenwerking met anderen, anderzijds zou je juist zeer wedijverig kunnen zijn. Bovendien zou je geneigd kunnen zijn te lang te wikken en wegen voordat je iets gaat doen, omdat je zoveel alternatieven ziet, die allemaal wel goed zijn. Je energie/agressie kan opgewekt worden als iemand oneerlijk behandeld wordt. Kijk bij het gebruiken van je energie niet teveel naar wat redelijk is ten aanzien van anderen, maar ook naar wat je zelf echt wilt.

Je energie niet makkelijk te pakken. Op de één of andere manier heb je het gevoel, dat je energie vaak wordt afgeremd of dat je er niet makkelijk vat op krijgt. Een soort moe gevoel van: wat heeft het voor zin. Dat kan komen omdat je omgeving afbreuk gedaan heeft aan je zelfvertrouwen in je jeugd. Een gevolg kan zijn dat je je eigen ergernis of agressiviteit dan heimelijk probeert te uiten. Mensen kunnen daarom jouw energie, jouw agressiviteit, irritatie heel anders ervaren en beter zien dan jij denkt, en daarom anders op jou reageren dan je verwacht. Soms uit je wat je wilt niet duidelijk, dan weer juist te duidelijk. Wees je meer bewust van je energie en van wat je wilt. Je zult je energie wellicht het best kunnen gebruiken op collectieve, dienstbare, spirituele, creatieve gebieden.

Optimisme en maat houden. Jouw grote energie werkt niet altijd vanzelf goed samen met je grote optimisme en expansieve drang. Dat kan er toe leiden, dat je te optimistisch en te energiek te werk gaat en onverantwoorde risico's zou kunnen nemen of dingen start op minder gunstige momenten. Maar wanneer je met de nodige zelfbeheersing te werk gaat kun je juist veel presteren. Een ander punt waar je op moet letten is, dat je zoveel interesses hebt, dat je de neiging hebt je energie op teveel dingen tegelijk in te zetten en de dingen die je aanpakt niet zorgvuldig af te maken. Maar realiseer je: iets hoeft niet saai te worden, omdat je er dieper induikt. Stil zitten is niets voor jou en was dat ook al niet op school; je moet af en toe stoom afblazen. Wissel werkzaamheden waarbij je moet stilzitten bijvoorbeeld af met wat lichamelijke inspanning. Je bent heel eerlijk in je contacten met mensen. Wanneer je dat echter niet goed verbindt met je energie kan dat wel eens als een gebrek aan tact overkomen; wat zelfbeheersing of geduld is een hulp voor betere contacten.

5. Aanvullende karaktereigenschappen.

Groei vanuit veilige omgeving. Jouw ontwikkeling gaat het best, als je je veilig voelt in je huis en je eigen omgeving en als je anderen zich bij jou thuis kan laten voelen. Je hebt het vertrouwen nodig van mensen die jou emotioneel raken. Dat was al zo toen je kind was, want je bent emotioneel tamelijk kwetsbaar. Je zou je hele leven kunnen zoeken naar iemand die je volledig kan vertrouwen, die jou altijd als dat nodig is verzorgt. Maar in je hart weet je dat die persoon alleen binnen in jou bestaat, dat je jezelf die warmte kunt en moet geven, en dat je dan ook alles aan kunt, dat je je dan het best ontwikkelt. En dan heb je ook geleerd hoe van jouw warmte aan anderen te geven.

Ontdekken, reizen, studeren. Je wilt de wereld ontdekken, nieuwe gebieden verkennen, er lijfelijk of in de geest in reizen, nieuwe mensen ontmoeten, kennis maken met andere gewoonten. Je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit en je bent open en tolerant ten aanzien van andere manieren en regels van leven van andere bevolkingsgroepen of in andere landen. Doordat je in je leven op die manier veel leert zou je soms kunnen denken dat je het daarom ook beter weet dan anderen, en wat verwaand of didactisch kunnen overkomen.

Optimistische idealist. Je hebt een kant in je die geïnteresseerd is in inzicht waar het in het leven om draait, die idealistisch is en onzelfzuchtig, die met optimisme en vol risico die hooggestemde idealen probeert te verwezenlijken.

Verzet tegen maatschappelijke regels. In jou leeft ook de drang te rebelleren tegen groepsregels en tegen de autoriteiten die die regels ooit gemaakt hebben. Je wilt je eigen individuele regels vaststellen of maken. Waar het in feite bij jou om kan gaan, is dat je het verschil ziet tussen de wetten en regels gemaakt door mensen, vaak voor hun eigen belang of het belang van hun groep, land of geloofsovertuiging, en de wetten en regels die inherent zijn aan het mens zijn. Met jouw vernieuwende kijk op de normen zou je een bijdrage kunnen leveren aan dat laatste.

Fantaseren over wereld om je heen. In je optreden naar buiten ben je heel gevoelig. Je voelt anderen bijna vanzelf aan, kunt je in hun plaats stellen en hen begrijpen. Je wilt niemand kwetsen. Maar jouw invoelendheid kan ook enkele problemen geven. Het kan bijvoorbeeld moeilijk voor je zijn de grens af te bakenen tussen jezelf en anderen, te zien wat van de ander is en waar jij begint jezelf te zijn. Ook neem je vaak niet alleen positieve stemmingen over maar ook negatieve, haast zonder dat je je dat bewust bent. Je moet je daartegen leren beschermen en mensen, die op jou een negatieve invloed hebben, vermijden. Je houdt van fantaseren en hebt een eigen, voor anderen onbereikbare droomwereld. Helaas is de werkelijke wereld waarin je moet leven vaak anders.

Integratie van jezelf in de maatschappij. Jouw leven vormt als het ware een les om je eigen identiteit en filosofie te combineren met de structuur en cultuur van de maatschappij om je heen; om je eigen doelen te laten samenvloeien met doelen van algemeen belang. Het probleem, dat daarbij kan optreden, is dat je de geldende regels in de maatschappij aan jouw persoonlijke belangen ondergeschikt zou kunnen willen maken. Je zou kunnen overgaan tot het manipuleren van anderen om je eigen doelen te bereiken. Dat kan soms gepaard gaan met een diep gevoel van schuld tegenover de maatschappij. In jou zitten mogelijk ook ervaringen van emotionele schok van vroeger, waardoor je door je krachtig en soms compromisloos gedrag veel weerstand en tegenwerking zou kunnen uitlokken in je werk. Een te grote behoefte aan controle kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat juist een zo gevreesde chaos opgeroepen kan worden en een maatschappelijke status of carrière plotseling verbroken wordt. Periodes van depressies en je emotioneel terugtrekken horen bij je, evenals een stevige dosis ambitie, een goed vermogen tot organiseren en (soms geen tegenspraak duldend) leiderschap. Geef aan je omgeving zo openlijk mogelijk door waar je mee bezig bent, want jouw manier van alles eerst intern overdenken kan heimelijk overkomen. De les is, om te komen tot zelfdiscipline en tot het in de hand nemen van je eigen lot en je eigen verantwoordelijkheden met respect voor de waarden en overtuigingen van anderen, om zo anderen te kunnen inspireren.

6. Houding ten aanzien van de maatschappij.

Iedereen heeft zo z'n speciale houding ten aanzien van autoriteiten en regels en plichten, van omgaan met een carrière of met de maatschappelijke positie die men wil bereiken. Hieronder volgen enkele punten, die daar betrekking op hebben en iets zeggen over hoe je daarmee wilt omgaan.

Je wilt met waardigheid in de maatschappij staan en anderen beschermen en het voor ze opnemen, maar daarbij wil je wel als zodanig gezien worden. Je wilt in het middelpunt staan. Daar zal je vermoedelijk ook geen moeite voor hoeven te doen, want je omgeving proeft jouw aanwezigheid als het ware onmiddellijk. Je wilt duidelijk je persoonlijke stempel op dingen zetten, zult vermoedelijk goed vergaderingen kunnen leiden en met je hart betrokken zijn bij de maatschappij en je werk.

Stemmingen aanvoelen in je werk. Je voelt in je carrière, in de maatschappij de stemmingen van anderen goed aan en kan over het algemeen goed met mensen omgaan. Vaak zul je bij het nemen van beslissingen meer kunnen vertrouwen op je gevoel dan op je verstand.

Denken en de maatschappij. Vermoedelijk was je al op jonge leeftijd bezig met nadenken over je toekomst en probeerde je daarom ook op school zoveel mogelijk te leren over wat je dacht later nodig te hebben. Veel van je opvattingen over de maatschappij heb je al vroeg overgenomen van ouders of broers en zussen; in het algemeen probeer je dingen te leren van mensen, die al verder zijn dan jij. Bij je keus van een carrière kijk je vermoedelijk naar een terrein, waar je verstandelijke en communicatieve vermogens tot hun recht kunnen komen of waar je met je handen kan werken.

Goed gevoel voor doel. In je verhouding tot de maatschappij kom je met energie voor jezelf op; je probeert zelf de richting van je leven te bepalen.- Je wilt je niet afhankelijk opstellen. In het algemeen kan je ook snel beslissingen nemen en hebt je voldoende zelfvertrouwen.

Ideaalbeeld over de maatschappij? Je hebt vermoedelijk een beeld over de maatschappij wat door je fantasie gekleurd is en waardoor je de werkelijkheid niet altijd even duidelijk ziet. Daardoor kunnen in je werk misverstanden ontstaan; je kan situaties te rooskleurig zien of je zou soms kunnen blijven steken in dromen in plaats van daden. Kijk daarom steeds of jouw beeld wel klopt met de werkelijkheid en druk je zo exact mogelijk uit om verwar-ring te voorkomen.

7. Relatiepatronen.

Hoewel uiteraard jouw gehele persoonlijkheid deelneemt aan jouw manier van relateren, zijn er een aantal specifieke punten, die speciaal in relaties op de voorgrond treden; het kennen en zien van die patronen kan je bewuster maken van wat er in contacten tussen jou en anderen meespeelt. De houding, die we aannemen in relaties hangt ook sterk af van ons gevoel van eigenwaarde: of we onszelf belangrijk genoeg, van genoeg waarde, mooi genoeg vinden om onszelf liefde en plezier en schoonheid te geven en daarmee die waarden ook met vertrouwen van anderen te kunnen ontvangen en aan anderen te geven. Goed en gelijkwaardig relateren begint met zelfrespect en met liefdevolle aandacht voor wat we zelf nodig hebben.

Variatie in relaties, relaties vol variatie. Je wilt graag veel mensen ontmoeten en met ze praten en gedachten uitwisselen, want anders kun je je al gauw vervelen. Je maakt gemakkelijk nieuwe kennissen of vrienden. Je houdt ervan dat iedereen verschillend is en bent daardoor ook vrij tolerant. Mensen houden van de levendige manier waarop jij met ze omgaat en ze weet te boeien. Door je hang naar afwisseling en verstandelijke communicatie in relaties, kan het moeilijk voor je zijn om je vast te binden aan één relatie. In intieme relaties neem je vaak een afstandelijke houding aan om te voorkomen dat je met je gevoelens naar buiten moet komen of betrokken raakt bij de gevoelens van anderen. Maar bedenk, met een partner dienen ook gevoelens gedeeld te worden.

Delen in relaties. Middels het aangaan van relaties en het delen van je diepste gevoelens kun je meer over je eigen onbewuste kanten leren. Mogelijk trekken daarom partners je aan, die zich vanuit hun gevoel uiten en die zich op dat gebied beter thuis voelen dan jij. Soms kan een partner het ervaren alsof je hen controleert en ze niet voldoende ruimte voor hun eigen individualiteit laat. Zelf heb je vermoedelijk geen moeite om jouw eigendommen, waarden en gevoelens in een goede relatie te delen.

Rekening houden met de wensen van jezelf en van de ander. Jouw enthousiasme en opkomen voor je eigen wil gaat over het algemeen goed samen met rekening houden met een partner en met wat die partner wil. Maar soms kan dat botsen, uit je niet wat je echt wilt omdat je te graag de harmonie te handhaven. Uiteindelijk werkt dat echter niet en borrelt je agressiviteit dan toch van binnen door. Relaties geven je energie en ook de seksuele kant van een relatie is voor jou zeer belangrijk.

Veranderlijke en impulsieve relaties. Jouw behoefte aan het aangaan van relaties in harmonie en je behoefte aan vrijheid en verandering staan niet harmonisch verbonden. Op de één of andere manier heb je mogelijk in je jeugd ervaren, dat je in relaties niet helemaal geven mag, je niet afhankelijk mag opstellen. Dat kan er toe leiden, dat je altijd iets van jezelf achter houdt, omdat je de pijnlijke ervaring van in de steek gelaten worden niet meer wilt meemaken. Misschien ook zoekt je even op hun vrijheid en op verandering gestelde mensen als jijzelf als partner, met de kans, dat één van de twee de ander in de steek laat.- Het gaat erom te leren de relatie boeiend te houden en elkaar voldoende vrijheid te geven en om toch voldoende intiem met elkaar te relateren.

Veranderen door relaties. Jouw intieme contacten kenmerken zich door intense gevoelens en emoties. Het is bij jou zo, dat je gevoelens over jezelf en je psychologisch zoeken naar jezelf in je relaties meeneemt. Daarom is het belangrijk, dat je een positief zelfbeeld hebt zonder afhankelijkheid. Door het aangaan van relaties maak je veel innerlijke veranderingen door, transformaties. Als jij die zelf nog aan het verwerken bent, kan dat leiden tot handelingen, die je zelf niet goed begrijpt, omdat ze mogelijk wat dwangmatig uit je onbewuste voortkomen, en die anderen dan ook niet begrijpen. Mogelijk keur je bepaalde eigenschappen in jezelf af in plaats van ze beter te gebruiken, waardoor ze het onbewuste ingaan. Dat zou er toe kunnen leiden dat je tegen je eigen innerlijk belang in verkeerde, negatieve relaties aangaat. Je brengt zo jezelf in moeilijke situaties, waarin je meer met de negatieve delen van de ander bezig bent dan met het leren kennen van jezelf. Kies relaties, die een positieve invloed op jouw veranderingsproces hebben.

8. Ontplooiing van je persoonlijkheid, je zelfexpressie.

Een heel belangrijk deel van je persoonlijkheid wordt uitgebeeld door de zon. De zon in je horoscoop staat voor het vaderbeeld in je en voor je diepste innerlijke verlangen hoe je wilt zijn, hoe je wilt uiten en wat je wilt bereiken en wat je leven zin geeft, je toekomst. Aan de ene kant is het zo, dat iedereen wel het dierenriem teken herkent, waarin zijn of haar zon staat, aan de andere kant is het ook zo, dat de ontwikkeling van je zonkant het hele leven kan duren.

Opbouwen en verzorgen. Jouw zon staat in Stier, een aarde (waarnemings) teken. Jouw levensenergie is gericht op het bouwen van een veilige, stevige fundering en het in stand houden daarvan. Je houdt van de natuur, van het mooie in het leven, van kunst en comfort, en wilt een bijdrage leveren tot het creëren en behouden daarvan. Dat betekent ook, dat je niet over één nacht ijs gaat, maar goed nadenkt voor je met iets nieuws begint; dat je wellicht wat lui bent en over het algemeen wel tevreden met het bestaande. Van risico's houd je niet zo; je wilt weten waar je aan begint en stoelt je handelen graag op praktische overwegingen en op vroegere ervaringen. Je hebt de energie om liefde te geven en krijgt die dan ook terug. Je kan anderen de rust geven, die ze nodig hebben vol loyaliteit, maar kan ook wel eens het bestaande als te vanzelfsprekend aannemen. Met jouw geduld en gevoel voor schoonheid kan je een praktische vorm geven aan ideeën voor een betere leefwereld.

Leren over jezelf, je mogelijkheden tot zelfexpressie, door relaties. Voor jou is het gebied, waar je kunt leren jezelf te geven, jezelf te uiten, het gebied van omgang met anderen, met vrienden en relaties, met een publiek. Samenwerken en rekening houden met anderen stimuleert je. Je bent diplomatiek, kan daar in je leven gebruik van maken. Er kan in jouw leven een probleem van afhankelijkheid zijn; het is wel goed om rekening met anderen te houden, maar dat moet niet remmend werken op je eigen expressiemogelijkheden en behoeften. Je moet achter de dingen die echt belangrijk voor je zijn kunnen aangaan en daar voor vechten, ook al zijn anderen het daar niet mee eens of zijn jouw belangen andere dan die van hen. Relaties moeten aan beide partners de gelegenheid tot zelfexpressie geven, dus ook aan jou. Voor jou ligt de weg naar het gebied, waar je jezelf, je zelfexpressie kunt ontwikkelen en waarmaken via het in relatie treden met anderen, wat voor jou tamelijk nieuw en onbekend terrein is.

9. De schaduw in je, het gebied van je angsten en gebrek aan zelfvertrouwen.

We hebben allemaal een gebied waar we ons niet lekker voelen, waar we te maken krijgen met angsten en een gevoel van het nooit goed genoeg te doen, een gebied wat we vaak het liefst terugduwen naar ons onbewuste. Dat is ook een gebied, waar we, wanneer de angst overwonnen is, veel kunnen bereiken.

Je creativiteit durven uiten. Bij jou ligt die schaduw op het gebied van je zelfexpressie en van het uiten van liefde, op het gebied van het uitleven van je eigen individuele essentie. Vermoedelijk heb je als kind het gevoel gehad weinig of geen liefde te ontvangen, niet voldoende gezien te worden als het unieke levende wezen dat je bent. Je ouders zagen je misschien eerder als een voortzetting van hun eigen karakter, dan als een nieuw mens met heel eigen eigenschappen en gaven die eigen eigenschappen te weinig kans en waardering. Je hebt daardoor niet van je ouders geleerd, dat je lief en goed bent zoals je zelf bent, met jouw speciale karakter en gaven. Je kreeg daardoor misschien het gevoel, dat je geen liefde waard bent, dat jij met jouw manier van zelfexpressie nooit goed genoeg bent. Dat kan een sterk gevoel van tekortkoming, van inferioriteit gegeven hebben, en een gevoel van jaloezie ten opzichte van anderen, die de juiste aandacht en liefde wel kregen. Je grote behoefte om liefde en waardering te krijgen kan er toe leiden, dat je ook op oudere leeftijd nog als een kind de aandacht wilt trekken, gewaardeerd wilt worden, een houding, die je zelfs tegen je eigen kinderen zou kunnen aannemen. Want ook op het gebied van kinderen krijgen en opvoeden zou je kunnen denken dat je het nooit goed genoeg doet, waardoor je kinderen eerder als een verantwoording zou kunnen ervaren dan als een bron van plezier, en zo bij kinderen bevestiging van jezelf zoekt. Omdat je het niet geleerd hebt hoe liefde spontaan geuit kan worden, uit jij je liefde vermoedelijk met een groot gevoel van plicht en loyaliteit. De grote en moeilijke uitdaging in jouw leven is, om te leren je eigen centrum te zien en jezelf te waarderen, te leren van jezelf te houden en vertrouwen te hebben in jouw unieke manier van zelfexpressie. Want uiteindelijk hangt jouw waarde niet af van hoe anderen die zien, maar hoe jij zelf daarover oordeelt. Je zult moeten leren naar jezelf niet met kritiek maar met mildheid, vertrouwen en liefde te kijken. Zolang je voor je zelfrespect en zelfvertrouwen en liefde nog afhankelijk bent van anderen, zou je je vaak zeer eenzaam kunnen voelen, maar zodra je je hart voor jezelf geopend hebt, ben je niet meer alleen en kan je ook veel liefde en warmte en aandacht aan anderen geven.