Home

Onderstaand voorbeeld is gemaakt met de transitduidingsteksten van Hans van Rossum die in Astrolab voor Windows 3.0 zijn toe te passen. U kunt de complete teksten bestellen bij: Hans-Van.Rossum@hetnet.nl Tel: 072-5153134.

Transits voor Maxima Zorreguieta Radix 17051971 200500 BZT Buenos Aires 0582700 W 343600 Z

Van 03072003 tot 30072003 maakt de transit Uranus een vierkant met de radix Jupiter. Je behoefte aan verandering en vernieuwing op jouw unieke manier staat nu haaks op je optimisme en behoefte aan vrijheid en aan afwisseling, alles meemaken. Wanneer deze principes niet samenwerken kan dat leiden tot allerlei impulsieve beslissingen vol overmatig optimisme en vertrouwen in je eigen impulsen, waardoor jouw handelingen dan minder goed kunnen uitwerken. Het kan ook leiden tot versnippering. Het is daarom zaak, op alle terreinen niet te veel risico's te nemen, maar toch eerst te kijken naar de praktische uitwerking, er rekening te houden hoeveel je aankan. De meeste invloed heeft deze transit mogelijk op je levensbeschouwing; je wilt los komen van beperkingen waarvan je denkt dat die je belemmeren in je ontwikkeling, maar zou dat nu met een wat te rebelse instelling kunnen willen bereiken. Van 13072003 tot 02082003 maakt de transit Uranus een vierkant met de radix Neptunus. Een generatietransit, die je deelt met mensen van dezelfde leeftijd. Je kan nu tijdelijk je greep op de werkelijkheid verliezen en in de greep van illusies komen om daar uiteindelijk op een nieuwe manier naar te leren kijken. Ver is veel verwarring over hoe dingen zouden moeten of kunnen zijn en hoe de werkelijkheid er uit ziet. Je wilt enerzijds heel individueel bezig zijn met veranderingen voor jou persoonlijk, anderzijds ook je bezig houden met op een nieuwe manier bij te dragen aan het verbeteren van het leven voor anderen, liefst op een wat afstandelijke, relativerende manier. Maar het samenbrengen van die twee gebieden gaat niet vanzelf, vereist een bewuste inspanning. Leef zo consequent mogelijk en accepteer/houd je aan de werkelijkheid. Van 03082003 tot 11082003 maakt de transit Uranus een vierkant met de radix Neptunus. Een generatietransit, die je deelt met mensen van dezelfde leeftijd. Je kan nu tijdelijk je greep op de werkelijkheid verliezen en in de greep van illusies komen om daar uiteindelijk op een nieuwe manier naar te leren kijken. Ver is veel verwarring over hoe dingen zouden moeten of kunnen zijn en hoe de werkelijkheid er uit ziet. Je wilt enerzijds heel individueel bezig zijn met veranderingen voor jou persoonlijk, anderzijds ook je bezig houden met op een nieuwe manier bij te dragen aan het verbeteren van het leven voor anderen, liefst op een wat afstandelijke, relativerende manier. Maar het samenbrengen van die twee gebieden gaat niet vanzelf, vereist een bewuste inspanning. Leef zo consequent mogelijk en accepteer/houd je aan de werkelijkheid. Van 07082003 tot 11082003 maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Saturnus. Deze periode kan je het vermoeiende gevoel geven: moet ik blijven staan of vooruit. Er is een conflict tussen het oude, bekende, en de aan te brengen veranderingen in jouw leefregels, tussen traditie en nieuwe risico's aangaan. Neem tijd voor jezelf en om met jezelf alleen te zijn en te kijken wat van het bestaande z'n waarde heeft, en wat veranderd zou kunnen worden omdat het z'n bestaansrecht verloren heeft. Nu nutteloos geworden regels kan je niet in stand houden; je hebt een behoefte je te bevrijden van knellende banden. De nodige veranderingen dienen wel goed overdacht en overwogen te worden, want je hebt de neiging t impulsief te reageren. Van 09082003 tot 13082003 maakt de transit Jupiter een vierkant met de radix Zon. In deze periode heb je een kans op verdere ontwikkeling van je zonnekant. Je moet er daarbij goed op letten, dat je niet te ver gaat, niet te veel op je goede geluk vertrouwt, want dit is ook een periode, waarin je makkelijk overdrijft en de gevolgen van je daden niet voldoende overweegt, waarin je discipline op de proef gesteld wordt. Wees je zo eerlijk mogelijk bewust van jezelf, zie en accepteer de grenzen van je mogelijkheden, van hoe hard je kan gaan in je ontwikkeling. Luister ook naar de noden van anderen. Van 16082003 tot 20082003 maakt de transit Jupiter een oppositie met de radix Maan. Je emoties worden als het ware vergroot, opgeblazen. Op zich is dat goed voor je relaties met anderen; je kan veel warmte uitwisselen, met elkaar rekening houden, voor elkaar zorgen. Maar je kan ook t emotioneel reageren, je te veel opwinden over onrechtvaardigheden of over onrecht dat naar jouw mening mensen aangedaan wordt, en je verwacht dan al gauw dat mensen jouw verontwaardiging zullen delen en hebt moeite te relativeren. Daardoor zouden je emoties ook tegen je bedoelingen in kunnen werken. Van 19082003 tot 28082003 maakt de transit Saturnus een vierkant met de radix Uranus. Je behoefte aan verandering, vernieuwing, individualiteit lijkt nu te worden tegengewerkt door de regels van de wereld en de mensen om je heen. Een strijd om jezelf te vernieuwen en de angst daarvoor, de behoefte alles bij het oude te houden; daardoor een tijd vol spanningen. Het gaat er in wezen om, de principes van verandering, vernieuwing, individualiteit en van regels, traditie, pragmatische aanpak, te laten samenwerken. Om de veranderingen, die in jou of in je leven nodig zijn, niet ondoordacht, impulsief tot stand te brengen, maar om heel praktisch te kijken, welke veranderingen ook verbeteringen zijn en hoe je die tot stand moet brengen. En vooral ook, om niet uit rebellie te reageren, maar omdat je echt iets anders wilt. Alles wat niet meer dient, wat niet meer is dan gewoonte, plicht, of rebellie, moet opnieuw bekeken worden. Ga weloverwogen en creatief na, hoe het er met jouw relaties, jouw werk, met jouw unieke manier van leven voor staat en welke delen daarin geen functie meer hebben en aan verandering toe zijn. Van 22082003 tot 26082003 maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix Venus. Een plezierige tijd, vrolijk, gezellig, lui genieten. Soms vol verliefdheid - meestal van voorbijgaande aard. Relateren en je behoefte aan vrijheid gaan goed samen. Koop niet te veel voorbijgaands maar ook dingen waar je langer wat aan hebt. Je hebt een positieve kijk op je eigen waarden en bent tolerant. Van 26082003 tot 30082003 maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix ascendant. Je contact met de buitenwereld heeft nu een kans verder te groeien; je bent zelf warm en optimistisch en behulpzaam, en ontmoet die warmte ook in omstandigheden en mensen om je heen. Een goede periode voor spirituele verdieping of voor studie. Van 29082003 tot 02092003 maakt de transit Jupiter een driehoek met de radix Mercurius. Maak gebruik van de duidelijke en positieve manier waarop je nu met mensen kan communiceren en de makkelijke manier waarop je nu nieuwe dingen en ideen in je opneemt. Je kunt nu reizen in de geest of ook lichamelijk.