E.O. Eshuis, Astrologische Software, Burmanstraat 3 - 2 hoog, 1091 SG  Amsterdam, 020-3636473 / 06-24116728

 

 

I       N       F       O       R        M        A        T        I        E       B        U      L       L       E       T        I        N

 

Astrolab voor Windows  versie 3.0

 

De Astrolab voor Windows 3.0 is geschikt voor alle Windowsversies vanaf Windows 95, zowel 32 bits-versies als 64 bits-versies. Een groot deel van de berekeningen wordt rechtstreeks in het RTF-formaat  weergegeven zodat deze direct in andere Windows-toepassingen bruikbaar zijn. Astrolab voor Windows is voorzien van een context-gevoelige helpfunctie in het gangbare Windows-Help formaat met hypertextfuncties. Het wordt geleverd als een setup-bestand dat u kunt downloaden. Onbeperkte telefonische ondersteuning is bij de koop onbegrepen.

 

Swiss Ephemeris. Astrolab beschikt over twee externe planetenroutines. De JPL (Jet Propulsion Laboratory) bestrijkt 6000 jaar van 3000 BC tot 3000 AD en is de meest nauwkeurige berekening die in omloop is. De Swiss Ephemeris maakt berekeningen  mogelijk voor een periode van 10800 jaar, van 0201-5401 tot 31125399.

 

Externe Atlas. Bij Astrolab voor Windows wordt een complete wereldatlas inclusief alle tijdregelingen van 1900 tot 2017 voor Europa en de overige werelddelen voorzover bekend. Deze bevat 115589 plaatsnamen verdeeld over 5 werelddelen: Europa 47626 plaatsen (Nederland en Duitsland zijn extra uitgebreid t.o.v. vergelijkbare produkten), USA 20575 plaatsen, America 11092 plaatsen, Afrika 9791 plaatsen, Azië 33444 plaatsen en Oceanië 4153 plaatsen.

 

Astrolab voor Windows werkt met het z.g. Pull-down menusysteem. Het hoofdmenu heeft de volgende inhoud: Berekeningen, Scherm, Bestand, Klok, Parameters, Functies, Venster, Info en Exit.

 

Het Berekeningen-submenu bestaat uit: Radix, Solaar, Lunaar, Progressies, Vergelijkingen, Transits, Jonascyclus, Personare, Heliocentrisch, Siderisch, Precessie correctie,  Afgeleide horoscopen en Exit.

 

Berekeningen/Radix. Geeft direct een horoscooptekening op het beeldscherm. De volgende punten worden berekend:

Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Mean Node, True Node,

zwarte Maan, gecorrigeerde zwarte Maan, Chiron, Pholus, Nessus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Cupido, Hades, Zeus,  

Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus, Poseidon, Isis, Nibiru, Drakenstaart, Pars Fortuna, Nacht Pars, Priapus, zwarte Zon, Diamant, Ascendant, Medium Coeli, Vertex, East Point, Persephone (vlgs Carteret), Vulcanus (vlgs Carteret), Nessus (de derde Centaur na Cheiron en Pholus). Hieronder bevinden zich de hypothetische planeten van de Hamburger school en alle punten gebruikt door George Bode.

Het is mogelijk Maanparallax en berekening volgens ware Zonnetijd (Sun Dial Time) naar keuze in te stellen.

De juiste tijdregeling wordt automatisch gevonden van 1900 tot 2013. U kunt een aparte plaatsnamenlijst bijhouden met specifiek ingevoerde gegevens. U hebt de beschikking over 11 huizensystemen: Placidus, Koch, Zodiak, Equal, Regiomontanus, Campanus, Meridiaan, Topocentrisch, Porphyry, Morinus en Vehlow. De laatste 10 horoscopen blijven bewaard in het Autobestand,  de overige door u zelf aan te leggen bestanden zijn direct vanaf het basisscherm toegankelijk.

 

Berekeningen/Solaar. Automatische berekening van de solaarhoroscoop met de mogelijkheid van relocatie.

 

Berekeningen/Lunaar. Berekening van de eerstvolgende lunaar vanaf de opgegeven datum.

 

Het Berekeningen/Progressies-submenu bestaat uit: Zonneboog, Secundair, Progresieve Nieuwe en Volle Maan, Primair, Tertiair en Graden per jaar.

Na opgave van het gewenste progressieve moment verschijnen de progressieve standen. Aansluitend worden voor 1 jaar de data berekend waarop de voortschrijdende progressies een aspect met een radixpunt maken. Alle progressies kunnen ook Convers (voorgeboortelijk) berekend worden. De progressieve horoscoop kan bewaard worden.

 


Het Berekeningen/Vergelijkingen-submenu bestaat uit: Composite, Kombine, Horoscopen om elkaar, Horoscopen naast elkaar, Halfsommenlijst, Aspektvergelijking (Synastrie), Halfsommenvergelijking (22.5 45 en Lijst) en Afstanden.

 

Berekeningen/Vergelijkingen/Composite. De samengestelde horoscoop uit twee andere volgens het systeem van Robert Hand met aparte keuze voor midpunthuizen. Automatische berekening van een Groepscombinatie van meerdere horoscopen vanuit het bestand oproepbaar.

 

Berekeningen/Vergelijkingen/Kombine. Een horoscoop berekend met de gemiddelden van datum, tijd, lengte en breedte van twee horoscopen. Door deze kombinehoroscoop weer met een volgende te combineren kan men een kombine van een hele groep personen maken (b.v. bedrijf of schoolklas).

 

Berekeningen/Vergelijkingen/Synastrie. Vergelijking van de onderlinge aspekten tussen twee horoscopen. Deze optie biedt ook de mogelijkheid beide horoscopen in 1 tekening af te beelden; zowel naast elkaar als om elkaar heen.

 

Berekeningen/Vergelijkingen/Halfsommenvergelijking. De halfsommen van de 1e horoscoop worden vergeleken met de radixpunten van de 2e zowel in 22.5 als in 45 graden of weergave van een complete lijst van de halfsommen tussen alle radixpunten die door beide horoscopen gemaakt worden.

 

Berekeningen/Vergelijkingen/Afstanden. Een complete lijst met alle afstanden tussen de radixpunten uit de twee horoscopen. Met een vrij te kiezen filterbestand kan een selectie van de te zoeken afstanden gemaakt worden.

 

Berekeningen/Transits. Van alle aanwezige punten kunnen transits op alle radixpunten en midpunten berekend worden voor elke periode. De weergave is mogelijk als interval tussen twee data of per dag voor een gekozen periode. Bij interval worden ook de huisposities van de radix- en de transiterende planeet weergegeven. Dit punt biedt tevens de mogelijkheid een naar wens ingestelde Ephemeride te genereren die in de web-browser getoond wordt en een lijst van Dagelijkse aspekten.

 

Berekeningen/Jonascyclus. Het exacte tijdstip elke maand van de tweede vruchtbaarheidscyclus volgens de theorie van de Tsjechische gynocloog Eugen Jonas.

 

Berekeningen/Personare. Personareberekening van alle radixpunten naar keuze oproepbaar.

 

Berekeningen/Heliocentrisch. Directe weergave van de heliocentrische horoscoop.

 

Berekeningen/Siderisch. Keuze uit de Ayanamsa’s van Lahiri en Fagan/Bradley. Met behulp van de Vaste Directies kunt u hier rechtstreeks een originele Hinduhoroscoop van maken.

 

Berekeningen/Precessie correctie. De mogelijkheid om de radixposities voor de equinox van de transitdatum laten gelden. Dit wordt aanbevolen door Robert Hand in zijn boek Planets in Transit.

 

Het Berekeningen/Afgeleide horoscopen-submenu bestaat uit: Roteren, Vaste directies, Harmoniseren, Draconisch+ en Wijzig waarde radixpunt.

 

Berekeningen/Afgeleide horoscopen/Roteren. Met dit punt kunt u middels de instellingen in een Rotatiepuntenbestand een geroteerde horoscoop maken. Meegeleverd wordt o.a. een bestand voor de z.g. Innerlijke Horoscoop volgens het systeem van Jan de Jong. U kunt zelf andere bestanden aanmaken.

 

Berekeningen/Afgeleide horoscopen/Vaste Directies. U kunt apart de radixposities en de huiscuspen met een vast bedrag in graden, minuten en seconden voor of achteruit schuiven.

 

Berekeningen/Afgeleide horoscopen/Harmoniseren. Vrije invoer van factoren met maximaal 10 cijfers inclusief decimalen. De Harmonische horoscoop kunt u bewaren voor verdere bewerking.

 

Berekeningen/Afgeleide horoscopen/Draconisch+. Keuze tussen True Node of Mean Node. Behalve de maansknoop kan ook elk ander radixpunt (+) als uitgangspunt worden genomen. De nieuwe horoscoop kan in het Autobestand worden opgenomen.

 

Berekeningen/Afgeleide horoscopen/Wijzig waarde radixpunt. U kunt voor speciale toepassingen handmatig een punt in een bepaalde horoscoop van een andere waarde voorzien.

 

Het Scherm-submenu bestaat uit: Tekening, Details, Aspekten, Halfsommen, Elementen / Kwaliteiten, Windroos, Vaste Sterren, Arabische punten, I Tjing/Tarot,  Afstanden, Classical-page en Geocentrische Planeetknopen.

 

Scherm/Tekening. De in het werkgeheugen aanwezige horoscoop wordt getekend naar keuze met of zonder ingetekende aspektlijnen en met ingetekende Gauquelinzones. Er is keuze uit een volledige horoscooptekening of alleen de cirkel. Alle kleuren kunnen worden ingesteld en de tekeningen worden als u een kleurenprinter hebt direct in kleur afgedrukt. Ook kan de tekening in het Windows-Clipboard worden gedaan zodat u hem in een document kunt opnemen of via Internet kunt versturen.

 


Scherm/Details. Weergave in graden, minuten en seconden in tabelvorm van lengte, breedte, deklinatie, rechte klimming en actuele dagsnelheid. Van de huizen alleen de lengte.

 

Scherm/Aspekten. Bij aspekten hebt u de keuze uit Trap, Tabel en Lijst. De Tabel en de Trap tonen alle aspekten die met de gekozen instelling gevonden worden. De lijst geeft alle aspekten die gevormd worden bij de huidige instelling. Aansluitend kunt u de lijst sorteren naar Zodiak, Planeten of Aspekten. Voor alle aspekten is de orb apart instelbaar en in verschillende orb-bestanden te bewaren en op te roepen. De planeten kunnen met een percentuele waarde apart ingesteld worden. Bij 0 graad orb of bij ‘niet actief’ wordt het aspekt of de planeet niet in de berekening betrokken. De weergave in tabelvorm verschijnt met toenemend/afnemend en ingaand/uitgaand en met de orb in decimalen van het aspekt. In de tabel en de trap worden ook de parallellen en de contra-parallellen weergegeven. Bovendien kunnen de aspekten in de horoscoop tekening op knopdruk ingetekend worden en weer verwijderd.

 

Scherm/Halfsommen. Bij halfsommen hebt u de keuze uit Tabel en Lijst. Bij de tabel kunt u weer kiezen tussen halfsommen vanaf  22.5  of 45 graden. De Lijst geeft de werkelijke midpunten tussen alle radixpunten, hierbij bestaat aansluitend de mogelijkheid te sorteren naar Zodiak of Aspekten en in hem een andere cirkeleenheid te laten weergeven, b.v. voor een 45- of 22.5 graden sortering.

 

Scherm/Elementen en Kwaliteiten. Behalve de verdeling in elementen en kwaliteiten  in tekens en huizen volgens zelf in te stellen wegingsfactoren geeft dit punt ook de kracht volgens Gorter (naar Morin de Villefranche), de huisheer en de dispositor. De gevonden verdeling wordt ook in een staafdiagram vertoond in percentuele waarden.

 

Scherm/Windroos. Weergave van de juiste kompasrichting van alle Radixpunten en huiscuspen in een tekening waarvan het middelpunt de geboorteplaats is. Behalve dit Azimut wordt ook de Altitude (afstand onder of boven de horizon) gegeven.

 

Scherm/Vaste Sterren. Geheel automatische berekening van de conjuncties met alle vaste sterren met een instelbare orb. Tevens worden de klassieke heersers van de gevonden vaste sterren vermeld. De conjuncties worden bepaald met verrekening van de individuele snelheid per vaste ster.

 

Scherm/Arabische punten. Standaard weergave van een aantal sensitieve punten in tabelvorm. Het zijn: Geluk, Toekomst, Vader, Moeder, Kinderen, Broers/Zusters, Liefde, Reizen, Kennis, Kunst, Roem, Erfenissen, Processen, Ziekte, Bedrog, Handel, Okkultisme en Astrologie. U kunt zelf eigen punten toevoegen.

 

Scherm/I Tjing/Tarot. Naast de radixpunten verschijnen de bijbehorende I Tjing hexagrammen en lijnen weergegeven volgens de Voorhemelse verdeling van Fu Shi, ca 3000 v. Chr. en een toewijzing aan de radixstanden van een Tarotkaart volgens aanwijzingen van A.E. Thierens. U kunt zelf voor de toewijzing van de Tarotkaarten een eigen indeling maken.

 

Scherm/Afstanden. Weergave in een tabel van de afstanden tussen alle gekozen radixpunten met de mogelijkheid een filterbestand te aktiveren waarin 36 eigen aspekten gedefinieerd kunnen worden. Bijgeleverd wordt een bestand FILTER.GDS met de 14 Gulden Snede-aspekten zoals gepubliceerd door Dr. Theodor Landscheidt.

 

Scherm/Classical-page. Berekening van de essentiële- en accidentele versterkingen en verzwakkingen volgens Ptolemaeus, Al Biruni en William Lilly. Een belangrijke ondersteuning bij uurhoekastrologie.

 

Scherm/Geocentrische Planeetknopen. De stijgende en dalende geocentrische planeetknopen van Mercurius t/m Pluto inclusief hun aspecten op alle radixpunten. In de tabel worden tevens het Aphelium en Perhelium getoond.

 

Het Bestand-submenu bestaat uit: Schrijf Data-txt-bestand, Bestandsbewerking en Duiding.

 

Bestand/Schrijf Data-txt-bestand. Het Data-txt-bestand is een ASCII-bestand met de gegevens uit de laatst berekende horoscoop welk u o.m. kunt gebruiken als basisberekening voor eigen programma’s.

 

Bestand/Bestandsbewerking. Hiermee kunt u horoscoopbestanden uit vorige Astrolab-versie’s (DOS en Windows) converteren voor gebruik in de 32 bits versie.

 

Bestand/Duiding. Er zijn drie mogelijkheden: Radixduiding en Transitsduiding.Voor Radixduiding en Transitsduiding zijn voorbeeldteksten aanwezig en instructies hoe u zelf uw eigen duidingsteksten kunt implementeren. Bovendien zijn er teksten te koop van andere aanbieders die al voor Astrolab zijn voorbereid. De bediening geschiedt vanuit een overzichtelijk navigatiecentrum waarmee u na elkaar meerdere duidingen kunt selecteren.

 

Klok. Behalve in de standaardmode kan men de klok ook met ingetekende aspekten laten lopen en als Combinatie met  radix, zodat de actuele transits op deze radix  permanent zichtbaar zijn.

 

Parameters. Bij Parameters kunt u alle instellingen die gewijzigd kunnen worden aanpassen zoals o.a. aspektorbis, kleuren, printformaat, cirkelpositie en -formaat enz enz.

 

Het Functies-submenu bestaat uit: Editor, Plot, KartoGrafie, Grafische Ephemeride en Zoekmodule.

 

Functies/Editor. De Astrolab File Editor is een tekst-editor waarmee u aantekeningen kunt maken.

 


Functies/Plot. Het Plot-submenu bestaat uit: Preview Radix, Preview Synastrie, Print Radix, Print Synastrie en Parameters instellen. Preview Radix en Synastrie tonen automatisch op scherm de wijze waarop de plottekening afgedrukt gaat worden. Print Radix en Synastrie drukken de plottekening automatisch af met de onder Windows geďnstelleerde printer. Bij Parameters instellen kunt u alle instellingen die de plottekening biedt eenvoudig wijzigen.

 

Functies/KartoGrafie. Behalve de AC-, MC-, IC-, Dc-, en Paranlijnen van alle radixpunten tekenen, kunt u ook alle steden in een bepaald gebied op de kaart zoeken en de AC/MClijnen van een ingevoerde graad zoeken. Voorts kunt u de Windrooslijnen (Local Horizon) op de kaart tekenen en het Geodetisch Equivalent berekenen. Naast de wereldkaart worden 38 detailkaarten van diverse werelddelen en Europese landen meegeleverd.

 

Functies/Grafische Ephemeride. Grafische voorstelling van alle transitplaneten instelbaar van 1 to 60 maanden en in cirkeleenheden van 60, 90 en 360 graden.

 

Functies/Zoekmodule. Met de zoekmodule kunt u in bestanden naar condities zoeken (b.v. alle horoscopen met Zon conjunct Jupiter) en u kunt zoeken naar het tijdstip waarop een bepaalde constellatie zich voordoet. Door de vele condities die u kunt combineren is dit een zeer krachtig onderzoeksinstrument.

 

Venster. Diverse opties zoals alle sluiten en alle verkleinen die tot de Windows-besturing behoren.

                                                              

Astrolab voor Windows Versie 3.0                                  € 160.00

Astroliza voor Windows incl. wereldatlas                      € 115,00

Bioritme voor Windows                                                     €   25,00

 

Bestellingen kunt u doen door overmaking van het bedrag op IBAN: NL43INGB0004646128 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. E.O.Eshuis, Amsterdam

en door verzending van het bestelformulier met vermelding van de gevraagde gegevens.

 

maart 2016.